فرایندها

 

فرایند پایگاه عرضه اطلاعات

فرایند سرویس دهی به کاربران1.کاربران شامل :کارکنان، دانشجویان و اعضای هیات علمی2 .راهنمایی جهت استفاده از منابع الکترونیکی3 .در صورت دریافت به منبع مورد نیاز :دریافت منابع از پایگاه های اطلاعاتی4 .در صورت عدم دریافت به منبع مورد نیاز :ارجاع موردی به واحد آی تی5 .دانلود، ذخیره و چاپ مقالات.

فرایند اطلاع رسانی منابع الکترونیکی جدید1.تفکیک موضوع نشریات الکترونیکی2 .ارسال لیست تفکیک شده به کانال تلگرام، کتابخانه ها و بیمارستانها3 .ارسال لیست توسط کتابخانه ها و بیمارستان ها به گروه های آموزشی

فرایند نظارت بر ایستگاه های کاری1 .به روز نمودن نرم افزار ها2 .حذف فایل های ذخیره شده توسط کاربران3 .نصب نرم افزارهای مورد نیاز کاربران

 

 

فرآیند مرجع

1-مراجعه کاربر به بخش مرجع2-مشخص شدن نیاز کاربر از طریق پرسش از کتابدار 3-کمک در بازیابی منابع مورد نیاز کاربر4-جستجوی اطلاعات کتابشناختی منبع مورد نیاز توسط کتابدار یا کاربر5-امانت منبع به کاربر طبق ضوابط کتابخانه

فرآیند مرجع مجازی 

-1 کاربر وارد سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کرمانشاه می شود.2-گزینه کتابخانه مرکزی موجود در بالای صفحه را انتخاب می نماید.3-وارد قسمت پرسش از کتابدار می شود.3-مشخصات خود را پر می کند و پرسش خود را بوسیله ایمیل به کتابدار مرجع ارسال می نماید.3-پس از دریافت پرسش توسط کتابدار، پاسخ به کاربر ارسال می شود

فرآیند استفاده از منابع الکترونیکی

1- کتابدار مرجع، کاربران را در استفاده از منابع الکترونیکی راهنمایی می نماید .2-ابتدا انتخاب گزینه مرور، بعد رسته ها و مجموعه ها، سپس مرور رکوردها بر اساس فیلدهای موجود مانند موضوع صورت میگیرد.3-بازیابی نتایج، انتخاب منبع و سپس دانلود انجام میشود.

 

فرآیند پایان نامه

1- ارائه پایان نامه توسط دانشجو یا پست 2- دریافت پایان نامه از دانشجویان تحصیلات تکمیلی 3- کنترل سی دی پایان نامه ها (فایل با فرمت ورد و پی دی اف )- 4ثبت در دفتر مربوط به پایان نامه 5- درج شماره ثبت در صفحه اصلی پایان نامه 6- ورود اطلاعات پایان نامه در برنامه جامع کتابخانه7- بارگذاری فایل ورد و پی دی اف در برنامه جامع کتابخانه8- قرار گرفتن پایان نامه در قفسه بر اساس شماره ردیف.

 

   

فرآیندهای واحد فهرستنویسی وآماده سازی مواد

فرآیند 1 .چک فاکتور کتابهای خریداری شده از نمایشگاه کتاب و خرید تخصصی آبان ماه بصورت سالان .بررسی عنوان کتاب و شماره ISBN کتاب با فاکتور کتاب .اعلام کسری کتابهای خریداری شده ب واحد سفارشات کتاب بصورت فصلی  جاری  و سالانه

فرآیند 2 .ثبت منبع اطلاعاتی کتب لاتین و فارسی  در دفتر ثبت کتابخان .کلی کتابهای لاتین و فارسی ممهور ب مهر مالکیت کتابخان مرکزی می گردد ..کلی کتابهای خریداری شده فارسی و لاتین و اهدایی و خسارتی در طول سال در دفتر ثبت کتابها ثبت میگردد. .

فرآیند3 .جستجوی منبع کتاب فارسی و لاتین در فهرست کتابخان ملی، کتابخان کنگره، بریتانیا، کتابخان ملی پزشکی آمریکا.جهت تسریع در امر فهرستنویسی کلی منابع در وب سایت ها مورد سرچ و بررسی قرار می گیرد

فرآیند4 .جستجوی منبع کتاب فارسی و لاتین در فهرست کتابخان ملی، کتابخان کنگره، بریتانیا، کتابخان ملی پزشکی آمریکا.جهت تسریع در امر فهرستنویسی کلی منابع در وب سایت ها مورد سرچ و بررسی قرار می گیرد .فهرستنویسی بنیادی منبع  فهرستنویسی توصیفی، موضوعی، اختصاص شماره راهنما ...در صورتبازیابی در فهرست کتابخان ملی یا کتابخان کنگره،....کتابها قبل از عملیات فهرستنویسی در نرم افزار پارس آذرخش، و فیلد عنوان مورد جستجو و بررسی قرار می گیرد..کتابها لاتین و فارسی در قسمت فهرست تحلیلی موضوع وشماره رده کتاب داده می شودکتابهای لاتین و فارسی در قسمت فهرست توصیفی اطلاعات کتاب شناختی داده می شود..شماره کاتر عنوان و نویسنده از طریق نشان مولف فارسی و کارتر سن برن داده می شود .

فرآیند5 .فهرستنویسی غیر بنیادی .یافتن شماره مدرک مورد نظر کتاب و افزودن شماره ثبت نسخ جدید در برگ چاپی.ایجاد مدرک مشاب طی فرآیند تصحیح اطلاعات کتب

فرآیند6 .ورود اطلاعات کتب فهرست شده ب نرم افزار کتابخان .کلی کتابها لاتین و فارسی و اهدایی1 .خسارتی بعد از طی فرآیند فهرستنویسی وارد نرم افزار پارسآذرخش می گردد

فرآیند7 .چک اطلاعات وارد شده ب نرم افزار کتابخان .بعد از ورود اطلاعات ب نرم افزار کلی اطلاعات فهرستنویسی توصیفی و تحلیل کتاب وشماره بازیاب1ی کتاب چک می شود..اشکالات موجود در ورود اطلاعات تصحیح می گردد

.فرآیند8 .پرینت عطف و بارکد منابع  کتب لاتین و فارسی  

فرآیند9 .کنترل نهایی منابع جهت قرار گرفتن در قفس ها وارسال ب بخش امانت .کلی کتابها بعد از عملیات پرینتر مورد بررسی قرار می گیرد1..اشکالات موجود در عطف و بارکد کتابها جهت تصحیح ب اپراتور سیستم مرجوع می گردد2 ..کتابها ب بخش امانت ارسال می شود 

 

فرایند واحد امانت کتابخانه

5فرایند اصلی دارد.

فرایند :1 امانت کتاب1 .انتخاب کتاب مورد نظر توسط کاربر 2.مراجعه کاربر به میز امانت3.جستجوی نام کاربر بر اساس مشخصات4.بررسی پروفایل کاربر درخواست کننده در سیستم کتابخانه5 .امانت کتاب به کاربر

فرایند2 :عودت کتاب1.تحویل کتابهای امانتی به مسئول بخش امانت کتابخانه2 .خارج کردن کتابهای امانتی از فایل فرد متقاضی3 .آیا کتاب دیرکرد دارد؟ آیا کتاب دیرکرد ندارد؟4 .در صورت دیرکرد :تذکر شفاهی به کاربر .و در صورت تکرار به ازای هر روز تاخیر جریمه دریافت می گردد.5.تحویل کتاب به مسئول بخش و قراردادن آنها در قفسه های مربوطه

فرایند3 : فرآیند وجین کتاب1.انتخاب کتاب های قدیمی و ویرایش گذشته2 .خارج نمودن شماره ثبت کتابها از سیستم کتابخانه3.خارج نمودن شماره ثبت کتابها از دفتر ثبت4 .انتقال کتاب ها به واحد اسناد دانشگاه جهت امحاء

فرایند:  4 فرایند تسویه حساب1.تحویل تمامی کتاب های امانتی به بخش امانت کتابخانه2.تایید و امضای برگه کاربران پزشکی و تحصیلات تکمیلی توسط بخش نشریات به منظور تحویل پایان نامه ها3.بررسی پروفایل کاربرها و ابطال کارت عضویت آنها4.مهر و امضای نهایی برگه ی کاربران.

فرایند5 : خرید منابع اطلاعاتی چاپی الکترونیکی1.برگزاری جلسه در خصوص تامین بودجه و شرکت در نمایشگاه کتاب2.تهیه و دریافت لیست کتابهای مورد نیاز از گروه های آموزشی و دانشجویان عضو3.خرید از نمایشگاه4.دریافت کتاب های خریداری شده5.کنترل کتاب های دریافتی با فاکتورهای آن ها.6 .آیا کسری دارد؟ بله :پیگیری لیست کسریها خیر :ارسال به مراکز تابعه یا بخش فهرست نویسی.

 

 

فرآیند انتخاب و خرید نشریات لاتین  

1-دریافت لیست نشریات لاتین مورد در خواست گروه های آموزشی 2-تهیه لیست نشریات لاتین بر اساس نیاز های گروه های آموزشی -3تایید لیست توسط کمیته تامین منابع علمی کتابخانه و ارسال به معاونت تحقیقات و فناوری 4-برگزاری مناقصه 5-انتخاب کارگزار توسط کتابخانه-6واریز مبلغ اشتراک -7 گزارش گیری از کسری ها