پرسنل کتابخانه

پرسنل کتابخانه

مهناز آزادی

رییس کتابخانه

مدرک: کارشناس ارشد رشته علوم کتابداری و اطلاع رسانی

ایمیل: mahnaz.azadi@kums.ac.ir

شماره تماس:   34276489-083                  داخلی219

 

 

  

ساندرا صادقی

کتابدار

مدرک: کارشناس

ایمیل: _

شماره تماس:   34276489-083                  داخلی219