اهداف و ظایف

 

 

 

اهداف و وظایف کتابخانه

ماموریت کتابخانه:

تقویت بنیه آموزش،پژوهش و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشکده  و حمایت از تلاشهای اعضای هیات علمی از طریق تهیه،توسعه و تسهیل دسترسی به منابع و اطلاعات علمی مورد نیاز و مدیریت بهره برداری از منابع علمی است. کتابداران بهترین خدمات ممکن را جهت بهنگام بودن،دقیق بودن و کامل بودن مجموعه به تمام مراجعان کتابخانه را برعهده دارند همچنین کتابخانه دائما بدنبال رویکردهای خلاق در ارائه خدمات و تهیه منابع علمی و بکارگیری فناوری ها و منابع جدید اطلاعاتی می باشد.

اهداف و وظایف کتابخانه :

کتابخانه دانشکده  در تلاش است تا اهداف و وظایف خود را با اهداف و رسالت دانشگاه منطبق و هماهنگ سازد.

پشتیبانی از برنامه های آموزشی و پژوهشی دانشگاه با تهیه جدیدترین منابع و رفرنسهای اعلام شده از طرف وزارتخانه

شناسایی نیازهای جامعه استفاده کننده و فراهم کردن امکانات ،تامین نیازها، مجموعه سازی ، سازماندهی و اشاعه اطلاعات در راستای اهداف و فعالیتهای مرکز

همگام نمودن منابع و خدمات با تحولات جامعه و نیازهای متحول جامعه دانشگاهی همچنین فراهم ساختن امکان دسترسی سریع و راحت به منابع اطلاعاتی برای اعضا ی هیأت علمی ، دانشجویان و کارکنان دانشگاه به منظور پشتیبانی از هدفهای آموزشی و پژوهشی کنونی و آینده دانشگاه

نظارت و هماهنگی در تهیه منابع اطلاعاتی،  نظارت بر شرایط فیزیکی و نیروی انسانی کتابخانه، برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی برای مراجعان و کسب حداکثر بهره گیری از منابع و امکانات موجود کتابخانه،  سفارش،خرید و دسترس پذیری منابع چاپی و الکترونیکی کتابخانه

گسترش ارتباط بین کتابخانه های دانشگاه بمنظور تامین منابع مورد نیاز کاربران از طریق خدمات امانت بین کتابخانه ای و 

وجین دوره ای و به روز نمودن کتابهای موجود.__