کپی رایت

قوانین حمایت از حقوق مؤلفین، مصنفین و پژوهشگران(کپی رایت)1 .هر گونه استفاده از آثار مورد حمایتدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه(چاپی، الکترونیکی، پایان نامه و طرح های تحقیقاتی) باید مطابق قانون و با ذکر منبع باشد.2.نسخه برداری یا بازتولید (ذخیره سازی موقت) از آثار الکترونیکیو چاپیمنتشره داخل و خارج از دانشگاه، از حقوق انحصاری صاحب/صاحبان آن اثر است و باید با کسب اجازه از آنان صورت پذیرد.3. اخذ رضایت کتبی از صاحب/ صاحبان آثار غیر فارسی زبان، به منظور ترجمه به زبان فارسی و ارائه آن به واحد انتشارات جهت تعیین امتیازکتاب الزامی است. در غیر این صورت به کتاب ترجمه شده امتیازی تعلق نخواهد گرفت. 4.دسترسی کاربران به متن اصلی کتاب های الکترونیکیمنتشر شده توسط دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، قبل از پرداخت هزینه تعیین شده جهت فروش کتاب، بر خلاف قوانین مصوب کپی رایت است.5.دسترسی کاربران به متن گزارش نهایی و طرح نامه های مصوب طرحهای تحقیقاتی در سامانه تحت وب مدیریت اطلاعات تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برخلاف قوانین مصوب کپی رایت است.6.گرفتن عکس از پایان نامه ها،با هر نوع وسیله ممکنو کپی برداری بیش از 15صفحه اولدر کتابخانه مرکزی و کتابخانه های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ممنوع است..7.چاپ و ذخیره سازی فایل های دیجیتالی پایان نامه های دانشگاه که از طریق نرم افزار کتابخانه جامع و مبتنی بر وب در اختیار کاربران قرار می گیرد، ممنوع است.8.انتشار و توزیع آثار منتشره دانشگاه به نام شخصی به غیر از پدیدآورنده/پدیدآورندگان اصلیخلاف قانون کپی رایت است و فرد خاطی به کمیته رسیدگی به تخلفات پژوهشی معرفی خواهد شد.9.مسئولیت صحت و سقم کلیه داده ها در آثار منتشره دانشگاه به عهده نویسنده/نویسندگان هر اثر می باشدو در صورت تخلف فرد خاطی به کمیته رسیدگی به تخلفات پژوهشی ارجاع داده خواهد شد.11. تبدیل پایان نامه به کتاب تنها با ارائه موافقت کتبی استاد راهنما، مشاور و دانشجو به واحد انتشار صورت می پذیرد.