نمایشگاه کتاب

 

بمناسبت هفته کتاب و کتابخوانی نمایشگاهی از کتابهای درسی مربوط به رشته های پزشکی ، داروسازی و دندانپزشکی از تاریخ 98/9/17 لغایت 98/9/24 در دانشکده پزشکی دایرگردید.