عناوین کتابهای خریداری شده دانشکده داروسازی در آبان ماه 97

 

Price

Year

ISBN

Publisher

Title

Book code

Nomber

 

 

 

 

Applied therapantics . 2018 .

 

1

 

 

 

 

Inteoduction to pharmaceutieal chemical Analysis (steen Hansen)

 

2

 

 

 

 

Phycicochemical principles of pharmacy (Aleuander Tflorence)

 

3

 

 

 

 

Pharmaceuticak Dosage forms (capsules)CRC press

 

4

 

 

 

 

Beain targeted Druy Delivery system Afocus on nanotechnology  and nanoparticle

 

5

 

 

 

 

Characterization of nanoparticles Intended for drug Delivery

 

6

 

 

 

 

Foyes  princips  of  medicied  chemity Editin 7 , 2017

 

7

 

 

 

 

Pharmaceuticak Dosage forms(tablets)CRC press

 

8

 

 

 

 

Pharmaceutical Analysis (pavid  G- watson)

 

9

 

 

 

 

Handbook of moderr pharmaceutical analysis (steen hansen)

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کتابهای خریداری شده در نمایشگاه آبان  1397

دانشکده داروسازی

 

ردیف

عنوان

1

خلاصه فارماسیوتیکس اولتون

2

ETC فارماکوگنوزی

3

ETC  شیمی دارویی

4

مروری بر درمان شناسی

5

نکات کاربردی و طلایی فارماکوتراپی

6

100 داروی کاربردی فارماکولوژی

7

تداخلات دارویی خطرناک

8

فارماکوتراپی بیماریهای روماتیسمی

9

راهنمای جامع داروشناسی نسخه های دارویی

10

درسنامه اخلاق داروسازی

11

بیوشیمی هارپر 2018

12

فارماکولوژی پایه کاتزونگ 2018  ج 1و2