تماس با ما

تماس با ما:

 

آدرس : کرمانشاه بلوار شهید شیرودی، خیابان دانشگاه، دانشکده داروسازی واحدکتابخانه

تلفن : 34276489 083 داخلی 219

نمابر: 34276493

کد پستی 6714415153